Nu sunt produse in coș.

Nu sunt produse in coș.

Nu sunt produse in coș.

Confidentialitate

Secțiunea 1

Ce informa?ii colectãm?

Pentru a vã îndeplini comanda, trebuie sã ne furniza?i anumite informa?ii, cum ar fi numele dvs., CNP-ul, adresa de e-mail, adresa po?talã, informa?iile de platã ?i detaliile produsului pe care îl comanda?i. De asemenea, pute?i sã ne furniza?i informa?ii de contact suplimentare (cum ar fi un numãr de telefon, de exemplu) pentru expedierea produselor ?i alte informa?ii personale (de exemplu, pentru o comandã personalizatã), dacã ne contacta?i direct.
Când navigati magazinul nostru, primim, de asemenea, în mod automat adresa IP a computerului dvs. pentru a ne furniza informa?ii care ne ajutã sã învã?ãm despre browserul ?i sistemul de operare folosit.
Cu permisiunea dvs., vã putem trimite e-mailuri despre magazin, produse noi ?i alte actualizãri.

Secțiunea 2

Consim?ãmânt

Când ne oferi?i informa?ii personale pentru a finaliza o tranzac?ie, verifica?i cardul dvs. de credit, plasa?i o comandã, stabiliti o livrare sau returna?i o achizi?ie, ne asumam cã sunte?i de acord sã colectãm ?i sã îl folosim datele doar pentru acest motiv.
Dacã vã cerem informa?iile dvs. personale dintr-un motiv secundar, cum ar fi marketingul, vã vom solicita direct acordul expres sau vã vom oferi posibilitatea de a spune nu.

Secțiunea 3

De ce avem nevoie de informa?iile dvs. ?i de modul în care le folosim

Ne bazãm pe o serie de temeiuri juridice pentru colectarea, utilizarea ?i distribuirea informa?iilor, inclusiv:
• pentru necesitatea de a furniza serviciile noastre, cum ar fi atunci când folosim informa?iile dvs. pentru a îndeplini o comanda, pentru a rezolva eventualele dispute sau pentru a oferi sprijin clien?ilor;
• când ne-a?i furnizat consim?ãmântul dvs., pe care îl pute?i retrage în orice moment, pentru înscrierea în baza noastra de date de contact;
• dacã este necesar sã respectãm o obliga?ie legalã sau o hotãrâre judecãtoreascã sau în legãturã cu o reclama?ie legalã, cum ar fi pãstrarea informa?iilor despre achizi?iile dvs., dacã acest lucru este impus de legisla?ia fiscalã; ?i
• dacã este necesar în scopul intereselor noastre legitime, dacã aceste interese legitime nu sunt suprimate de drepturile sau interesele dvs., cum ar fi furnizarea ?i îmbunãtã?irea serviciilor noastre. Noi folosim informa?iile dvs. pentru a furniza serviciile pe care le-a?i solicitat ?i în interesul nostru legitim pentru a ne îmbunãtã?i serviciile.

Secțiunea 4

Cum vã pute?i retrage consim?ãmântul?

Dacã vã rãzgândi?i dupã ce vã înscrie?i, vã pute?i retrage consim?ãmântul pentru a vã contacta, pentru continuarea colectãrii, utilizãrii sau dezvãluirii informa?iilor dvs., în orice moment, contactând-ne la adresa contact@tablon.ro.

Secțiunea 5

Dezvãluirea informa?iilor

Împãrtã?im informa?iile dvs. din motive foarte limitate ?i în circumstan?e limitate, dupã cum urmeazã:
• Prestatori de servicii. Angajãm anumite pãr?i ter?e, de încredere pentru a îndeplini func?ii ?i a furniza servicii magazinului nostru, cum ar fi companiile de livrare. Vom împãrtã?i informa?iile dvs. personale acestor ter?e pãr?i, dar numai în mãsura în care este necesar pentru a efectua aceste servicii.
• Transferuri de capital, vânzarea afacerii. Dacã vindem afacerea noastrã sau fuzionãm cu alta, putem divulga informa?iile dvs. ca parte a tranzac?iei respective, numai în mãsura permisã de lege.
• Respectarea legilor. Putem colecta, utiliza, re?ine ?i împãrtã?i informa?iile dvs., dacã suntem convin?i cã este în mod rezonabil necesar: (a) sã rãspundem proceselor legale sau cererilor guvernamentale; (b) sã punem în aplicare acordurile, termenii ?i politicile noastre; (c) sã previnã, sã investigheze ?i sã abordeze fraude ?i alte activitã?i ilegale, de securitate sau de probleme tehnice; sau (d) sa protejãm drepturile, proprietatea ?i siguran?a clien?ilor no?tri sau a altora.

Secțiunea 6

Servicii ter?e

În general, furnizorii ter?ã parte utiliza?i de noi vor colecta, utiliza ?i dezvãlui informa?iile dvs. numai în mãsura necesarã pentru a le permite sã realizeze serviciile pe care le furnizeazã.
Cu toate acestea, anumi?i furnizori de servicii ter?e, cum ar fi gateway-urile de platã ?i al?i procesatori de tranzac?ii de platã, au propriile politici de confiden?ialitate cu privire la informa?iile pe care trebuie sã le furnizãm pentru tranzac?iile legate de achizi?ii.
Pentru ace?ti furnizori, vã recomandãm sã citi?i politicile de confiden?ialitate pentru a în?elege modul în care informa?iile dvs. personale vor fi gestionate de ace?ti furnizori.
În special, re?ine?i cã anumi?i furnizori pot fi localiza?i sau au facilitã?i care se aflã sub jurisdic?ie diferitã fie fata de dvs., fie fata de noi. Deci, dacã alege?i sã efectua?i o tranzac?ie care implicã serviciile unui furnizor de servicii ter?e, atunci informa?iile dvs. pot deveni supuse legilor jurisdic?iei în care este localizat respectivul furnizor de servicii sau facilitã?ile sale.
De exemplu, dacã vã afla?i în Marea Britanie ?i tranzac?ia dvs. este procesatã de un gateway de platã aflat în Statele Unite, informa?iile dvs. personale utilizate pentru completarea tranzac?iei respective pot face obiectul divulgãrii în conformitate cu legisla?ia Statelor Unite, inclusiv Actul Patriot. Dupã ce pãrãsi?i site-ul Web al magazinului sau sunteti redirec?iona?i cãtre un site sau o aplica?ie ter?ã parte, nu mai sunte?i reglementat de aceastã Politicã de confiden?ialitate sau de Termenii ?i condi?iile site-ului nostru.

Link-uri
Când face?i clic pe link-urile de pe magazinul nostru, acestea vã pot îndepãrta de pe site-ul nostru. Nu suntem responsabili pentru practicile de confiden?ialitate ale altor site-uri ?i vã încurajãm sã citi?i declara?iile de confiden?ialitate ale acestora.

Secțiunea 7

Re?inerea datelor

Pãstrãm informa?iile dvs. personale numai atâta timp cât este necesar pentru a vã oferi serviciile noastre ?i dupã cum este descris în Politica de confiden?ialitate. Cu toate acestea, s-ar putea sã fim obliga?i sã pãstrãm aceste informa?ii pentru a ne respecta obliga?iile legale ?i de reglementare, pentru a rezolva disputele ?i pentru a ne pune în aplicare acordurile. În general, pãstrãm datele dvs. pentru urmãtoarea perioadã de timp: 10 ani.

Secțiunea 8

WordPress

Magazinul nostru este gãzduit pe platforma WordPress. WordPress ne ofera o platforma online de comer? electronic – Woocommerce – care ne permite sã vindem produsele ?i serviciile noastre. Datele dvs. sunt stocate prin intermediul memoriei de date WordPress, bazelor de date ?i aplica?iei generale Woocommerce. Ele stocheazã datele pe un server securizat în spatele unui paravan de protec?ie.

Plata:
Dacã alege?i un gateway de platã directã pentru a finaliza achizi?ia, atunci (euPlatesc) stocheazã datele cãr?ii dvs. de credit. Este criptat prin Standardul de securitate a datelor privind cardul de platã (PCI-DSS). Datele tranzac?iei de achizi?ie sunt stocate numai atâta timp cât este necesar pentru finalizarea tranzac?iei de cumpãrare. Dupã ce tranzactia este completã, informa?iile despre tranzac?ia de cumpãrare sunt ?terse.
Toate gateway-urile de platã directe sunt aduse aici la standardele stabilite de PCI-DSS, astfel cum sunt gestionate de PCI Security Standards Council, un efort comun al mãrcilor precum Visa, MasterCard, American Express ?i Discover. Cerin?ele PCI-DSS ajutã la asigurarea unei manipulãri sigure a informa?iilor despre cãr?ile de credit de cãtre magazinul nostru ?i furnizorii sãi de servicii.

Secțiunea 9

Securitate

Pentru a vã proteja informa?iile personale, luãm mãsuri de precau?ie rezonabile ?i respectãm cele mai bune practici din domeniu pentru a ne asigura cã nu sunt pierdute în mod necorespunzãtor, utilizate necorespunzãtor, accesate, dezvãluite, modificate sau distruse.
Dacã ne furniza?i informa?iile despre cardul dvs. de credit, informa?iile sunt criptate utilizând tehnologia securizatã a socketului (SSL) ?i stocate cu o criptare SHA-256. De?i nici o metodã de transmitere prin Internet sau stocare electronicã nu este 100% sigurã, noi respectãm toate cerin?ele PCI-DSS ?i implementãm standarde industriale suplimentare acceptate.

Secțiunea 10

Cookie-uri

Cookie-urile pe care le folosim pe site-ul nostru pot fi din urmatoarele categorii (conform recomandarilor privind cookie-urile ale Camerei Internationale de Comert):

Cookie-uri strict necesare:

Aceste cookie-uri sunt esentiale pentru ca tu sa poti naviga pe site si sa folosesti serviciile pe care le-ai solicitat, cum ar fi accesarea zonelor sigure ale site-ului.

Folosim acest tip de cookie-uri pentru a administra inregistrarea si autentificarea utilizatorului. Fara aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ai solicitat nu pot fi furnizate. Aceste cookie-uri sunt ale partii-gazda (first-party) si pot fi permanente sau temporare. Pe scurt, site-ul nostru nu va functiona corespunzator fara aceste cookie-uri.

Cookie-uri pentru performanta:

Aceste cookie-uri colecteaza informatii despre cum utilizeaza vizitatorii un site, de exemplu care sunt paginile cele mai vizitate. Aceste cookie-uri nu colecteaza informatii care identifica vizitatori individuali. Toate informatiile colectate de aceste cookie-uri sunt cumulate si anonime.

Folosim aceste cookie-uri pentru a:

– realiza statistici despre cum este utilizat site-ul nostru

– masura impactul campaniilor noastre publicitare.

Aceste cookie-uri pot fi permanente sau temporare, ale partii-gazda (first party) sau ale unor parti terte. Pe scurt, aceste cookie-uri colecteaza informatii anonime despre paginile vizitate si reclamele vizualizate.

Cookie-uri pentru functionalitate

Aceste cookie-uri permit unui site sa memoreze lucrurile alese de tine (cum ar fi numele de utilizator, limba sau tara in care te afli) si ofera optiuni imbunatatite, mai personale. Aceste cookie-uri pot fi de asemenea utilizate pentru a furniza servicii pe care le-ai solicitat, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau comentariul pe un blog. Informatiile utilizate de aceste cookie-uri sunt anonimizate si ele nu pot inregistra activitatile tale de navigare pe alte site-uri.

Folosim aceste cookie-uri pentru a:

– memora daca ai beneficiat deja de un anumit serviciu

– imbunatati experienta in general pe tot site-ul, memorand preferintele tale.

Aceste cookie-uri pot fi permanente sau temporare, ale partii-gazda (first party) sau ale unor parti terte. Pe scurt, aceste cookie-uri memoreaza lucrurile pe care le alegi tu pentru a-ti imbunatati experienta de utilizator.

Cookie-uri pentru publicitate:

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a limita de cate ori vezi o reclama, precum si pentru a masura impactul campaniilor publicitare.

Cookie-urile pentru publicitate sunt folosite pentru a gestiona publicitatea pe tot site-ul.

Cookie-urile pentru publicitate sunt plasate de terte parti, cum ar fi companiile de publicitate si agentii lor, si pot fi cookie-uri permanente sau temporare. Pe scurt, ele sunt legate de serviciile de publicitate furnizate pe site-ul nostru de terte parti.

Cookie-uri pentru sociale – aceste cookies sunt folosite de retelele de socializare (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, Pinterest, etc) si permit distribuirea continutului de pe www.tablon.ro pe respectivele retele. Tablon.ro nu controleaza aceste cookies, deci, pentru mai multe informatii despre cum functioneaza, te rugam sa verifici paginile retelelor de socializare.

Secțiunea 11

Vârsta consim?ãmântului

Prin utilizarea acestui site, considera?i cã sunte?i cel pu?in vârsta majoratului în statul sau provincia dvs. de re?edin?ã ?i ne-a?i dat acordul dvs. pentru a permite oricare dintre persoanele tinere minore sã utilizeze acest site.

Secțiunea 12

Transferuri de informa?ii personale în afara UE

Putem sã stocãm ?i sã procesãm informa?iile dvs. prin intermediul serviciilor de gãzduire ter?ã parte din SUA ?i din alte jurisdic?ii. Prin urmare, putem transfera informa?iile dvs. personale într-o jurisdic?ie cu diferite legi de protec?ie a datelor ?i de guvernare decât jurisdic?ia dvs. Dacã vom considera necesar sã transferãm informa?ii despre dvs. în afara UE, ne bazãm pe „Scutul de Confidentialitate UE – SUA” ca bazã legalã pentru transfer, deoarece Google Cloud si Facebook Inc. sunt certificate conform acestui acord.

Secțiunea 13

Drepturile dumneavoastra

Dacã locui?i în anumite teritorii, inclusiv în UE, ave?i mai multe drepturi în legãturã cu informa?iile dvs. personale. De?i unele dintre aceste drepturi se aplicã în general, anumite drepturi se aplicã numai în anumite cazuri limitate. Descriem aceste drepturi mai jos:
• Acces la informatii. Ave?i dreptul de a accesa ?i de a primi o copie a informa?iilor personale pe care le de?inem despre dvs., contactând-ne, utilizând informa?iile de contact de mai jos.
• Modifica?i, restric?iona?i, ?terge?i. De asemenea, ave?i dreptul sã modifica?i, sã restric?iona?i utilizarea sau sã solicitati ?tergerea informa?iilor dvs. personale pe care le detinem. În lipsa circumstan?elor excep?ionale (de exemplu, în cazul în care suntem obliga?i sã stocãm date din motive legale), vom ?terge, în general, informa?iile dvs. personale, la cerere.
• Obiectati. Pute?i obiecta pentru (i) prelucrarea informa?iilor dvs. in baza intereselor noastre legitime ?i (ii) primirea de mesaje de marketing de la noi dupã ce ne-ati dat acordul expres pentru a le primi. În astfel de cazuri, vom ?terge informa?iile dvs. personale, cu excep?ia cazului în care avem motive convingãtoare ?i justificate sã continuãm sã folosim aceste informa?ii sau dacã este necesar din motive legale.
• Plângeri. Dacã locui?i în UE ?i dori?i sã faceti o notificare / plangere cu privire la folosirea informa?iilor dvs. (?i fãrã a aduce atingere oricãror altor drepturi pe care le ave?i), ave?i dreptul sã o face?i cu autoritatea localã de protec?ie a datelor.

Secțiunea 14

Modificãri ale acestei politici de confiden?ialitate

Ne rezervãm dreptul de a modifica oricând aceastã politicã de confiden?ialitate, deci vã rugãm sã o consulta?i frecvent. Modificãrile ?i clarificãrile vor intra în vigoare imediat dupã ce vor fi postate pe site. Dacã vom face modificãri substan?iale la aceastã politicã, vã vom anun?a cã a fost actualizatã, astfel încât sã ?ti?i ce informa?ii colectãm, cum le folosim ?i în ce circumstan?e, dacã este cazul, le folosim ?i / sau dezvãluim aceasta.

Întrebãri ?i informa?ii de contact

În scopul aplicãrii legii UE privind protec?ia datelor, noi, Avantive Distribution SRL, suntem administratorul datelor dvs. personale. Dacã ave?i întrebãri sau nelãmuriri, pute?i sã ne contacta?i la contact@tablon.ro sau prin coresponden?ã la adresa ….., România.

Thanks!